İnsan Asansörleri

Hızla artan yüksek katlı binalarda asansörler, çalıştıkları yapıların en önemli tesisleri konumundadır. Bir Bina inşa ederken üzerinde en çok duracağınız konu asansör, bina tamamlandıktan sonra, beğenilmeyen tüm aksamlar, zevkinize göre yenilenebilir. Peki ya asansörden memnun kalmazsanız? Ortaya çıkacak zaman kaybı, maddi kayıp ve binanın göreceği zarar, telafisi güç sonuçlar doğurur. Ya da bu değişim hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir. Şahıs asansörleri, binaların projelendirmesi aşamasında yapılan trafik hesaplarına ve avan projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen şahıs asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn 2.5 m/sn' ye kadar çıkar. Projelendirme safhasından imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafından CE Standartlarına göre kontrol edilerek, son kullanıcıya en uygun hale getirilir.